IaaS

Fiziksel sunucu ve veri merkezi altyapısı satın alıp yönetmenin getirdiği maliyet ve karmaşıklıktan kurtulmanızı sağlar.

IaaS (hizmet olarak altyapı) nedir?

Hizmet olarak altyapı (IaaS) isteğe bağlı olarak kullandıkça öde modeliyle temel bilgi işlem, depolama ve ağ kaynakları sunan bir bulut bilişim hizmeti türüdür. IaaS, hizmet olarak yazılım (SaaS), hizmet olarak platform (PaaS) ve sunucusuz ile birlikte dört bulut hizmeti türünden biridir.


IaaS hangi konularda fayda sağlar?

IaaS, fiziksel sunucu ve veri merkezi altyapısı satın alıp yönetmenin getirdiği maliyet ve karmaşıklıktan kurtulmanızı sağlar. Her kaynak ayrı bir hizmet bileşeni olarak sunulur, bu sayede yalnızca ihtiyacınız olan kaynağı kullandığınız sürece ücret ödersiniz. IaaS, siz işinizle ilgili yazılımları (işletim sistemleri, ara yazılımlar ve uygulamalar gibi) satın alırken, kurarken, yapılandırırken ve yönetirken altyapıyı yönetir. Olağanüstü durum veya kesinti durumunda uygulama ve verilere erişmenize de yardımcı olur. Donanım maliyetlerini azaltmanın yanında IT ekibinizin önemli işlere odaklanmasını ve ekip yapısını tasarlarken tasarruf edebilmenizi sağlar.